PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Installatiebedrijf De Leeuw

Bij De Leeuw is gegevensbescherming een topprioriteit. Wij zijn transparant over wat we verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee gebeurt. Onze klanten hebben vertrouwen in ons, in onze techniek en hoe we omgaan met privacy. Dat vertrouwen zullen we niet beschamen. Veiligheid is een van onze hoogste prioriteiten. Onze medewerkers zijn deskundig en zorgen dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens..

U heeft er recht op dat De Leeuw zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Wij verzamelen en gebruiken alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben om u van dienst te zijn of omdat we daartoe wettelijk zijn verplicht.

Welke persoonsgegevens

Wij krijgen van u als directe klant gegevens of we krijgen gegevens van opdrachtgevers zoals woningbouwverenigingen. Het gaat om contactgegevens, bij directe klanten ook om banknummers. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Soms moeten we een aanpassing doen in een woning omdat iemand zorg behoeft. Dan verwerken we alleen wat wij technisch moeten doen, niet de gegevens over de gezondheid.

Waarom en waarvoor mogen we uw gegevens gebruiken

De Leeuw mag uw gegevens alleen verzamelen en gebruiken als daarvoor een wettelijke grondslag is. Als directe klant geeft u ons toestemming geregistreerd te worden en daarbij verwerken we uw contactgegevens. Als u een bestelling plaatst hebben we uw bankgegevens nodig, dat vloeit voort uit de overeenkomst die u met ons sluit. Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u die altijd intrekken; dat kan echter betekenen dat we een bepaalde dienst niet kunnen uitvoeren.

Het komt vaak voor wij contactgegevens van derden krijgen, dat een woningbouwvereniging of VVE ons de gegevens van huurders of leden verstrekt. Het doel is dan installatie, reparatie of onderhoud. Wij krijgen die gegevens in het kader van een overeenkomst met die derde, maar we zijn dan zelf wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met die gegevens.

Delen met anderen

Het kan zo zijn dat uw gegevens gaan naar anderen om taken te kunnen uitvoeren. Dat is bijvoorbeeld de vervoerder die bestellingen bezorgt. Wij delen uw gegevens niƩt met derden om die commercieel te gebruiken.

Niet meer dan nodig en niet langer bewaren dan moet

De Leeuw zal alleen die gegevens verzamelen die nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. We zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig, of wettelijk geregeld is. Als de gegevens niet langer nodig zijn zullen we ze vernietigen of anoniem maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Leeuw zorgt dat uw gegevens juist zijn en als dat nodig is worden gecorrigeerd. Als ze niet langer nodig zijn worden ze verwijderd of anoniem gemaakt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Zie Privacyrechten.

Beveiliging

Naast privacy is ook beveiliging zeer belangrijk. De Leeuw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De wet is de basis

Per 25 mei 2018 is Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat in de Europese Unie de persoonsgegevens op gelijke manier worden beschermd. De AVG stelt ook meer eisen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geeft u meer rechten. Daarnaast blijven natuurlijk ook andere wetten van kracht.

Register van verwerkingen

De Leeuw houdt een register (lijst) bij, met daarin alle verwerkingen van persoonsgegevens. Vaak gebeurt dat geautomatiseerd, via computerprogramma’s.

Meer informatie of klachten

De Veiligheidsconsulent van De Leeuw is uw eerste aanspreekpunt als u vragen of klachten heeft over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Algemene informatie vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw websitebezoek

Om websites goed te laten functioneren worden als u onze website bezoekt kleine tekstbestandjes gemaakt, zogenoemde cookies. Die cookies bevatten o.a. informatie over welke pagina’s u bezoekt, maar geen persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door De Leeuw te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van DeltaStar gepubliceerd zijn.