Persbericht Flex-GO

Op 1 maart 2021 is het project Flex-GO gestart. Tijdens het project wordt een innovatief en toekomstbestendig energieconcept voor de bestaande bouw ontwikkeld en in de praktijk gedemonstreerd. Dit project draagt bij aan de transitie naar aardgasvrij wonen. De samenwerkende partijen hebben voor hun plan een subsidie van ongeveer € 1,3 miljoen toegekend gekregen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. 

In het project Flex-GO is sprake van een multidisciplinaire samenwerking tussen de partners De Variabele, Elektrotechnisch bedrijf Ventimon, Hefas Brandbeveiliging, Installatiebedrijf De Leeuw, Universiteit Twente, Waardwonen en Zebra. Samen ontwikkelen zij een integraal en flexibel concept voor een aardgasvrije gebouwde omgeving. Centraal in het project staat slimme lokale opwekking en uitwisseling van energie. Onderdeel van het concept is de ontwikkeling van een financieringsmodel. De flexibiliteit van het concept zal ervoor zorgen dat er per situatie altijd een oplossing kan worden aangeboden. Het project zal significante CO2 -reductie opleveren door elektrificatie, opwekking en de transitie naar een aardgasvrije woning. 

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INSTALLATIEWERK VOOR CONSUMENTEN

3. Eerste onderhoudsbeurt

Alvorens een abonnement te kunnen aangaan dient de klant het merk, het type en het bouwjaar van het toestel in kwestie door te geven. Het onderhoudscontract treedt pas in werking na de eerste onderhoudsbeurt.