WIJ ONTZORGEN U GRAAG

Beschrijving contracten / voorwaarden:

 

1. Onderhoud

Tot het onderhoud wordt tenminste gerekend:
 • Het periodiek onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van, het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
 • Het inspecteren van de randapparatuur, rookgasafvoer, rioolafvoer.
 • De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, indien van toepassing.
 • De controle of de opstellingruimte voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
 • Het zonodig bijvullen van het toestel.

2. Onterechte storingsmeldingen

Storingen die niet onder het contract vallen:

 • Een gesloten gaskraan.
 • Een te laag waterpeil in de CV-installatie.
 • Het niet of niet voldoende zijn uitgevoerd van door het bedrijf geadviseerde reparaties en / of door het bedrijf geadviseerde vervangen van onderdelen.
 • Een gedoofde waakvlam tenzij deze niet blijft branden.
 • Een storing veroorzaakt door (de-) montagewerk.
 • Een onjuiste stand van de thermostaat.
 • Een defect elektrische zekering of hoofdschakelaar.
 • Een storing als gevolg van blikseminslag, bevriezing, verstopping of  kallkafzetting.

3. Eerste onderhoudsbeurt

Alvorens een abonnement te kunnen aangaan dient de klant het merk, het type en het bouwjaar van het toestel in kwestie door te geven. Het onderhoudscontract treedt pas in werking na de eerste onderhoudsbeurt.

Inhoud abonnement
Type 1
Type 2
Periodiek onderhoud x x
Geen arbeidsloon bij onderhoud x x
Geen voorrijkosten bij onderhoud x x
Geen voorrijkosten bij storing * x
Geen arbeidsloon bij storing * x
Storingsmelding 24 uur per dag, 7 dagen per week ** x
Storingsafhandeling 7 dagen per week ** x
Minimale contractduur met verlenging van telkens 2 jaar 2 jaar

 

*             Bij storingen aan uw warmwater toestel of CV-ketel.

**          In stookseizoen bij bevriezingsgevaar binnen 4 uur aanwezig zijn. Warmwaterstoringen binnen 24 uur afgehandeld

Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de leveringsvoorwaarden van Uneto-Vni. De Leeuw houdt zich het recht voor de prijzen te indexeren.

Overeenkomst service en onderhoud

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met onze algemene service voorwaarden, zoals hiernaast beschreven.

WELK ONDERHOUDSCONTRACT WENST U AF TE SLUITEN?

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijzen zijn geldig  t/m 31 december 2023.

Prijzen zijn 1x per 2 jaar en worden gefactureerd nadat het onderhoud is uitgevoerd.

In verband met de nieuwe gasketelwet is het nog niet duidelijk of bij iedere onderhoudsbeurt de toestellen aan- en afgemeld moeten worden net als bij een APK keuring van de auto.

Het is nog niet bekend of dit gaat gebeuren en of er kosten aan verbonden zijn. Mocht dit wel gaan gebeuren en er zijn kosten aan verbonden, dan zijn wij genoodzaakt deze kosten door te belasten.

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INSTALLATIEWERK VOOR CONSUMENTEN