WIJ ONTZORGEN U GRAAG

Beschrijving contracten / voorwaarden:

 

1. Onderhoud

Tot het onderhoud wordt tenminste gerekend:
 • Het periodiek onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van, het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
 • Het inspecteren van de randapparatuur, rookgasafvoer, rioolafvoer.
 • De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, indien van toepassing.
 • De controle of de opstellingruimte voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
 • Het zonodig bijvullen van het toestel.

2. Toestelonderdelen

Onder toestelonderdelen worden verstaan die onderdelen, die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden. Deze vallen tot een maximum van € 275,- per gebeurtenis binnen deze overeenkomst. Voor onderdelen die niet meer leverbaar zijn kan installatiebedrijf De Leeuw niet aansprakelijk worden gesteld.

3. Onterechte storingsmeldingen

Storingen die niet onder het contract vallen:

 • Een gesloten gaskraan.
 • Een te laag waterpeil in de CV-installatie.
 • Het niet of niet voldoende zijn uitgevoerd van door het bedrijf geadviseerde reparaties en / of door het bedrijf geadviseerde vervangen van onderdelen.
 • Een gedoofde waakvlam tenzij deze niet blijft branden.
 • Een storing veroorzaakt door (de-) montagewerk.
 • Een onjuiste stand van de thermostaat.
 • Een defect elektrische zekering of hoofdschakelaar.
 • Een storing als gevolg van blikseminslag, bevriezing, verstopping of  kallkafzetting.

4. Eerste onderhoudsbeurt

Alvorens een abonnement te kunnen aangaan dient de klant het merk, het type en het bouwjaar van het toestel in kwestie door te geven. Het onderhoudscontract treedt pas in werking na de eerste onderhoudsbeurt.

5. Installatieonderdelen die niet in contract zitten

Onder installatieonderdelen worden verstaan:

 • De radiatoren.     
 • De bij het geheel horende leidingsystemen. (CV, gas, water, riolering)   
 • De rookgasafvoer.
 • De niet merkgebonden thermostaat.  
 • De thermostaatkabel. 

6. Randapparatuur

Onder randapparatuur word verstaan:
(Als het zich niet binnen de behuizing bevind.)

 • Vulkraan
 • Overstort
 • Expansievat
 • De inlaatcombinatie
 • De merkgebonden thermostaat
 • De radiatorkraan 
Inhoud abonnement
Type 1
Type 2
Type 3 (*)
Type 4 (**)
Periodiek onderhoud x x x x
Geen arbeidsloon bij onderhoud x x x x
Geen voorrijkosten bij onderhoud x x x x
Geen voorrijkosten bij storing *** x x x
Geen arbeidsloon bij storing *** x x x
Storingsmelding 24 uur per dag, 7 dagen per week ***** x x x
Storingsafhandeling 7 dagen per week ***** x x x
Toestelgebonden materiaalkosten tot € 275,- **** x x
Randapparatuur x
Minimale contractduur met verlenging van telkens 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

*                 Type 3 Alleen voor toestellen niet ouder dan 5 jaar.

**               Type 4 Alleen voor toestellen en installaties niet ouder dan 5 jaar.

***             Bij storingen aan uw warmwater toestel of CV-ketel.

****           Per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak

*****         In stookseizoen bij bevriezingsgevaar binnen 4 uur aanwezig zijn. Warmwaterstoringen binnen 24 uur afgehandeld

Toestellen ouder dan 5 jaar zullen automatisch terug gezet worden naar een type 2 contract. Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de leveringsvoorwaarden van Uneto-Vni. De Leeuw houdt zich het recht voor de prijzen te indexeren.

Overeenkomst service en onderhoud

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met onze algemene service voorwaarden, zoals hiernaast beschreven.

WELK ONDERHOUDSCONTRACT WENST U AF TE SLUITEN?

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijzen zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2022.

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INSTALLATIEWERK VOOR CONSUMENTEN