Veiligheidsinspectie

Een goede woning is een veilige woning. Als woningbouwcorporatie is het uw taak te zorgen dat de verhuurde woningen veilig zijn. Vandaar dat wij adviseren altijd een veiligheidinspectie uit te laten voeren. Bij een nieuwe woning is dat veelal standaard. Maar bij een mutatiewoning?
Wij adviseren relaties ook bij een mutatiewoning een veiligheidsinspectie uit te laten voeren. Een korte inspectie kan u veel ellende besparen. Want als corporatie bent u verantwoordelijk voor het opleveren van een veilige woning.

Denkt u dat het niet nodig is?
Wist u dat in 4 van de 10 woningen de gas- en elektrische installaties niet voldoen aan de veiligheidseisen. Soms is er zelfs sprake van een ronduit gevaarlijke situatie met brand- of ontploffingsgevaar. Daarom is het goed uw gas- en elektrische installatie te laten inspecteren. Met een Veiligheidskeuring van De Leeuw vermijdt u risico’s en voorkomt u ongelukken. En hebt u een bewijsstuk dat u er als woningstichting of particulier aan hebt gedaan de veiligheid van de woning te waarborgen.

Hoe werkt de veiligheidsinspectie?

Net als bij uw auto bij de apk krijgen uw gas- en elektrische installatie tijdens de veiligheidskeuring een grondige controlebeurt. U maakt een afspraak met één van onze veiligheidspecialisten. Tijdens het bezoek controleren wij de gas- en elektrische installatie. Dit neemt ongeveer 1 à 2 uur in beslag. Onze veiligheidsexpert rapporteert zijn bevindingen aan u en stuurt u tevens een uitgewerkt keuringsverslag. Hierin staan de onveilige situaties en de mogelijke verbeteringen aan uw woning voor. Bij acuut gevaar overlegt hij direct met u over een passende oplossing.

Met een veiligheidskeuring bent u tegen geringe kosten verzekerd van goedgekeurde installaties. En dus een veilig huis. Dat voelt wel zo prettig.

   
1. Rookgasafvoer en ventilatie (beugeling en uitmonding)
2. Groepenkast en aardlekschakelaar
3. Beluchtingen & ontluchtingen
4. Afzuiging naar de mechanische installatie
5. Waterleidingsnet
6. Aarding stopcontacten, elektra-aansluitingen, isolatieweerstand en bedrading
7. Zone-indeling badkamer
8. Gasleiding (op eventuele lekkages)


Alle keuringen worden uitgevoerd conform de eisen die van toepassing waren ten tijde van de bouw.

Welke woningen komen in aanmerking?
In principe komt iedere woning in aanmerking.
Bij oudere woningen zien we dat ze nog niet zijn aangepast aan de huidige comforteisen en dat er door slijtage gevaren op de loer liggen. Maar ook in nieuwere woningen kunnen onveilige situaties voorkomen (kapotte aardlekschakelaar of een gaslekkage).
Om ongelukken te voorkomen is het verstandig voor elke woningbezitter om de gas- en elektrische installatie periodiek te laten controleren.