Onderhoud en service

Onderhoud
Gedurende langere tijd van uw installatie genieten, betekent dat u periodiek onderhoud moet laten uitvoeren. Door de installatie regelmatig te checken waarborgt u optimale prestaties en een hoog rendement gedurende langere tijd. Onderhoud bevordert de levensduur van uw installatie. Sluit daarom risico’s uit en kies voor de zekerheid van een onderhoudscontract. De Leeuw biedt u diverse onderhoudscontracten aan die u kunt downloaden.

Onderhoudscontract (PDF)

Service
Een goede installatie en goed werkende, veilige installatie. Hapert uw installatie of daalt het rendement? Dan schakelt u de serviceafdeling van De Leeuw in. Zij komen snel en verhelpen uw proleem. Onze storingsdienst is 24/7 bereikbaar. Belt u ingeval van een storing met (0487) 59 44 89 en er staat in no-time een ervaren installateur klaar om uw storing te verhelpen. Heeft u een gebouwenbeheersysteem dan bestaat de mogelijkheid om de installatie op afstand via de computer te regelen. Storingen worden dan automatisch gemeld, via de computer gelokaliseerd en indien mogelijk verholpen. Lukt dat niet dan krijgt u alsnog bezoek van onze installateur.

Naast service en onderhoud voeren wij ook diverse inspecties uit.  De Leeuw verzorgt legionella-inspecties, risicoanalyses en beheersplannen, veiligheidsinspecties en PI- of PO-inspecties van grote cv-installaties. Wij garanderen u dat de inspectie professioneel en juist wordt uigevoerd. Met De Leeuw waarborgt u de kwaliteit van uw installatie.