Zonneboiler

Douchen met zonnewarmte? Dat kan! Met een zonneboiler heeft u altijd warm water. En u bespaart ongeveer de helft van de energiekosten voor warm water!

Een zonnecollector haalt warmte uit zonlicht en verwarmt daarmee het kraanwater. Daarom heet een zonneboiler ook wel een zonthermisch systeem. Standaard onderdelen van een zonneboiler zijn:

 een collector op het dak
 een boiler (voorraadvat)
 een pomp
 temperatuursensoren
 een naverwarmer

En als er geen zon is?
Een zonneboiler werkt niet alleen bij fel zonlicht, ook onder een lichtbewolkte hemel zorgt die voor warm water. Wanneer het water toch onvoldoende is opgewarmd, dan stookt een cv-ketel of andere naverwarmer bij.

In 2006 zorgden ongeveer 100.000 zonneboilers in Nederland voor warm water bij particulieren. Daardoor is in dat jaar 17,5 miljoen kubieke meter aardgas bespaard - dat komt overeen met het gasverbruik van 10.000 huishoudens.

Is een zonneboiler iets voor u?
Een zonneboiler aanschaffen is het goedkoopst als u dat doet tijdens nieuwbouw van een woning. In een bestaande woning kunt u uiteraard ook een zonneboiler installeren; wacht dan tot uw cv-ketel aan vervanging toe is. Dat scheelt u installatiekosten.

Is uw woning geschikt?
Of uw woning geschikt is voor een zonneboiler, hangt onder meer af van het dak en de beschikbare ruimte in huis voor het opslagvat. De opbrengst van de zonnecollector is het grootst als die schuin staat opgesteld, wijzend in de richting tussen zuidoost en zuidwest. Het is een misverstand dat een plat dak niet geschikt is: platte daken zijn juist ideaal. De zonnecollector wordt op een plat dak namelijk in een frame geplaatst, waardoor u de collector optimaal naar de zon kunt richten.

Stand van zaken

Volgens het CBS stonden eind 2005 in Nederland 30.839 warmtepompen opgesteld. Het gezamenlijke thermische vermogen is 376 MWth, en de bespaarde hoeveelheid energie uit fossiele brandstoffen wordt door CBS geschat op 1212 TJ per jaar. Dit komt overeen met het gasgebruik voor 22.000 huishoudens.

Beleid
De overheid streeft ernaar om in 2020 met warmtepompen 65 PJ te besparen op fossiele brandstoffen. Dat is ongeveer 1.850 miljoen kubieke meter aardgas. Warmtepompen moeten dan een kwart van de totale doelstelling voor duurzame energie realiseren.