Duurzame energie

Iedereen weet dat onze energiebronnen niet oneindig zijn. Op een verantwoorde manier omgaan met energie is dan ook een eerste vereiste. Installatiebedrijf De Leeuw investeert veel tijd en energie in het ontwikkelen van milieubesparende installaties.

Rob van der Borgh hierover: “Duurzame energie is een dagelijks terugkerende vraag. Opdrachtgevers willen een ‘groene’ installatie. Aan ons de taak daar een passende oplossing te bieden tegen een goede prijs. Voor ons betekent dit dat we voortdurend bezig zijn met het onderzoeken en testen van innovatieve oplossingen en dan een vertaalslag maken naar de praktijk van onze opdrachtgever. Dat is mooi werk maar ook noodzakelijk om als organisatie te kunnen blijven presteren in deze dynamische markt.”

Het aantal duurzame oplossingen groeit bijna dagelijks. Het is dan ook onmogelijk om alle varianten te presenteren. Via de nieuwspagina houden wij u graag op de hoogte van nieuwe en relevante ontwikkelingen. We willen op deze website vooralsnog dieper ingaan op de zonneboiler en de warmtepomp. Ontwikkelingen die inmiddels relatief vaak worden toegepast door ons.

Voor meer informatie neemt u contact op met: info@installatiebedrijfdeleeuw.nl